unlit

شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of lit.

جمله های نمونه

1. Do you have an enclosed unlit porch that would give a housebreaker some cover while working on the front door lock?
[ترجمه ترگمان]تو یک ایوان سرپوشیده پر نور داری که وقتی روی قفل در جلویی کار می کرد یک پوشش مخفی به او می داد؟
[ترجمه گوگل]آیا شما یک حیاط بیرونی محصور دارید که در هنگام کار در قفل درب جلو، یک جلوی دروازهبان را پوشش می دهد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The door was locked, the room unlit but for the faint glow of a small screen to one side of the desk.
[ترجمه ترگمان]در قفل بود، اتاق خاموش بود، اما نور ضعیفی از یک صفحه کوچک به یک طرف میز دیده می شد
[ترجمه گوگل]درب قفل شد، اتاق خاموش شد، اما برای نور درخشان یک صفحه نمایش کوچک به یک طرف میز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Carefully, she descended into an unknown, unlit room.
[ترجمه ترگمان]با احتیاط از اتاق خاموش پایین آمد
[ترجمه گوگل]به دقت، او به یک اتاق ناشناخته و بی سرپرست فرود آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Behind the gasoline pumps the unlit garage stood like a huge black shadow.
[ترجمه ترگمان]پشت پمپ بنزین گاراژ خاموش همچون سایه عظیم سیاهی ایستاده بود
[ترجمه گوگل]پشت پمپ بنزین گاراژ بی نظیر مثل یک سایه سیاه و سفید بزرگ ایستاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The cigarette dangled from his lips, unlit.
[ترجمه ترگمان]سیگار از لب هایش آویزان بود و نوری دیده نمی شد
[ترجمه گوگل]سیگار از لب هایش آویزان شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The path was unlit, and she needed a torch to find her way.
[ترجمه ترگمان]نور خاموش بود و به یک مشعل نیاز داشت تا راهش را پیدا کند
[ترجمه گوگل]مسیر بی وقفه بود، و او نیاز به یک مشعل برای پیدا کردن راه خود را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Blue Mooney stood in the unlit doorway in his black pants, black shirt, black boots.
[ترجمه ترگمان]Mooney آبی در آستانه در خاموش، با شلوار سیاه و پیراهن سیاه و چکمه های سیاه ایستاده بود
[ترجمه گوگل]آبی مونی در بیرون از خانه در شلوار سیاه، پیراهن سیاه و سفید، چکمه های سیاه و سفید ایستاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The passage was quiet, unlit, the oak door to the Little Vestry on the left tightly closed.
[ترجمه ترگمان]راهرو خاموش بود و نوری دیده نمی شد
[ترجمه گوگل]گذر آرام بود، بی وقفه، درب بلوط به Little Vestry در سمت چپ محکم بسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. It was large and unlit, old spittoons and mounds of newspaper left as memorials of lost health and accumulating obituaries.
[ترجمه ترگمان]بزرگ و تاریک بود، spittoons قدیمی و mounds روزنامه به صورت memorials از سلامت از دست رفته بودند و obituaries را جمع می کردند
[ترجمه گوگل]این بزرگ و بی نظیر بود، اسلحه های قدیمی و کمانچه های روزنامه به عنوان یادبودی از سلامت از دست رفته و جمع آوری مأموریت ها کشیده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. One day the fire remained unlit because every member of the Hauxwell family was stricken with flu and unable to move.
[ترجمه ترگمان]یک روز آتش خاموش ماند، زیرا هر عضو خانواده Hauxwell دچار آنفلوآنزای خوکی شده بود و قادر به حرکت نبود
[ترجمه گوگل]یک روز آتش سوزی باقی ماند زیرا هر عضو خانواده Hauxwell با آنفولانزای مریض شده و قادر به حرکت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Thugs, pickpockets and prostitutes lurked in the unlit alleys and shadowy streets.
[ترجمه ترگمان]Thugs، pickpockets و فواحش، در کوچه های تاریک و خیابان های تاریک کمین کرده بودند
[ترجمه گوگل]اراذل و اوباش، جیب و فاحشه ها در کوچه های بی حرکت و خیابان های سایه انداخته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Growth is an exploration of unlit recesses that may or may not yield to our research.
[ترجمه ترگمان]رشد، اکتشافی در recesses تاریک است که ممکن است منجر به تحقیقات ما نشود
[ترجمه گوگل]رشد یک تحقیق از محدوده های غیر فعال است که ممکن است یا ممکن است به تحقیقات ما تحمیل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Do you like sitting in an unlit room listening to the live and unplugged music?
[ترجمه ترگمان]دوست داری تو اتاق تاریک بشینی و به موسیقی و از برق گوش بدی؟
[ترجمه گوگل]آیا دوست دارید نشسته در یک اتاق بی سر و صدا گوش دادن به موسیقی زنده و unplugged؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The diversity of life supported by unlit waters was a big surprise for Antarctic researchers who conducted the survey in the Weddell Sea (interactive Antarctica map).
[ترجمه ترگمان]تنوع حیات پشتیبانی شده توسط آب های تاریک، شگفتی بزرگی برای محققان قطب جنوب بود که این نظرسنجی را در دریای Weddell (نقشه تعاملی Antarctica)انجام دادند
[ترجمه گوگل]تنوع زندگی حمایتی از آبهای غیرقابل تعلیق برای پژوهشگران قطب جنوب که این بررسی را در دریای Weddell انجام دادند (نقشه تعاملی قطب جنوب) بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. But oh for my little lamp unlit in my house.
[ترجمه ترگمان] ولی اوه، چراغ کوچیک من توی خونه من خاموش شده بود
[ترجمه گوگل]اما آه لامپ کوچک من در خانه من خاموش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• not lit, not lighted (i.e. a candle); not illuminated, dark
an unlit fire or cigarette has not yet been lit.
an unlit street or building is dark because there are no lights switched on in it.

ارتباط محتوایی

بررسی کلمهصفت ( adjective ) • : تعریف: combined form of lit.جمله های نمونه1. Do you have an enclosed unlit porch that would give a housebreaker some cover while working on t ...انگلیسی به انگلیسیnot lit, not lighted ( i. e. a candle ) ; not illuminated, dark an unlit fire or cigarette has not yet b ...
معنی unlit، مفهوم unlit، تعریف unlit، معرفی unlit، unlit چیست، unlit یعنی چی، unlit یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف u، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف u، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف u
کلمه بعدی: unliterary
اشتباه تایپی: عدمهف
آوا: /یونلیت/
عکس unlit : در گوگل

پیشنهاد کاربران

تاریک
میشه گفت چیزی که روشن نیست. خاموشه
مثل سیگار یا شمع
an unlit cigarette
unlit ( حمل‏ونقل دریایی )
واژه مصوب: خاموش
تعریف: وضعیتی که در آن شناسه های نوری یک شناوه یا فانوس دریایی روشن نباشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما