unadjusted trial balance

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] تراز آزمایشی اصلاح نشده

معنی یا پیشنهاد شما