ugv

پیشنهاد کاربران

UGV ( علوم نظامی )
واژه مصوب: زهپاد
تعریف: ← وسیلۀ زمینی هدایت پذیر از دور
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما