ua

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[بهداشت] تجزیه شیمیایی ادرار - urinalysis

پیشنهاد کاربران

بیوشیمی ادرار
ادرار =Urine
آزمایش ، آنالیز =Analysis
آزمایش یا آنالیز ادرار در آزمایشگاههای تشخیص طبی
گاهی با نام قدیمی ، آزمایش کامل ادرار شناخته می گردد
متاسفانه نزد بیماران و همراهان آنها ازرش این آزمایش
به خوبی شناخته نشده است
یک آنالیز ادرار اگر از ابتدای *نمونه گیری و مراحل
آن در *آزمایشگاه ها با دقت و صحیح انجام شود
می تواند مشخص کننده رنگ ، پروتئین ، خون، گلوکز، بیلی روبین ، PH ، کتون در ادرار است
بعلاوه بررسی میکروسکپی ته نشین ادرار MEHDI . KHAJEH
از ارزش تشخیصی فوق العاده ای بر خور دار می باشد

بیوشیمی ادرار
UA
UA مخفف شده Urine Analysis
به معنای آزمایش یا آنالیز ادرار است

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما