برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

user terminal

/ˈjuːzərˈtɜːrmənl̩/ /ˈjuːzəˈtɜːmɪnl̩/

پایانه کاربر

user terminal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی user terminal
کلمه : user terminal
املای فارسی : یوزر ترمینال
اشتباه تایپی : عسثق فثقئهدشم
عکس user terminal : در گوگل

آیا معنی user terminal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )