برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

useless

/ˈjuːsləs/ /ˈjuːsləs/

معنی: خنثی، بیهوده، بی مصرف، عاری از فایده، غیر قابل استفاده، غیر ضروری، عاطل، زائد، نا کار، بی فایده، بلا استفاده، عبث، باطله
معانی دیگر: ناسودمند، به درد نخور، نیست، هکف، بی اثر

بررسی کلمه useless

صفت ( adjective )
مشتقات: uselessly (adv.), uselessness (n.)
(1) تعریف: serving no beneficial or practical purpose.
مترادف: aimless, good-for-nothing, purposeless, valueless, worthless
متضاد: beneficial, grateful, helpful, profitable, useful, valuable
مشابه: idle, impractical, naught, no-good, nugatory, trifling, unhelpful, unusable, vain, waste

- I regret paying good money for this useless product.
[ترجمه ترگمان] من از پرداخت پول خوب برای این محصول بی‌فایده متاسف هستم
[ترجمه گوگل] من از پرداخت پول خوبی برای این محصول بی فایده پشیمانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- His advice was useless because he really didn't understand my problem.
[ترجمه ترگمان] توصیه او بی‌فایده بود، چون او واقعا مشکل من را درک نمی‌کرد
[ترجمه گوگل] توصیه او بی فایده بود زیرا او واقعا مشکل من را درک نمی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- These old tapes are useless now that we no longer have anything to play them on.
[ترجمه ترگمان] حالا دیگر این نوارهای قدیمی بی‌فایده است که ما دیگر چیزی برای بازی کردن نداریم
[ترجمه گوگل] این نوار های قدیمی در حال حاضر بی فایده است که ...

واژه useless در جمله های نمونه

1. it is useless to expostulate with a stubborn man
پند دادن به آدم یکدنده بی فایده است.

2. o, you, useless winding stomach . . .
ای شکم بی‌هنر پیچ پیچ . . .

3. further discussion is useless
بحث اضافی بیهوده است.

4. people grew weary of that useless war
کم کم مردم از آن جنگ بیهوده بیزار شدند.

5. speculation about the distant future is useless
گمان‌پردازی درباره‌ی آینده‌ی دراز مدت بی فایده است.

6. he did not want to drag the country into a useless war
نمی‌خواست کشور را وارد جنگ بیهوده‌ای بکند.

7. The shelves were covered with ornaments and useless knick-knacks.
[ترجمه ترگمان]قفسه‌ها پوشیده از جواهرات و خرت و پرت بود
[ترجمه گوگل]قفسه ها با زیور آلات و کتک کاری بی فایده پوشیده شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Learning without thought is useless; thought without learning is dangerous.
[ترجمه ترگمان]یاد گرفتن بدون فکر بی‌فایده است؛ بدون این که یاد بگیرد خطرناک است
[ترجمه گوگل]یادگیری بدون فکر بی فایده است؛ فکر بدون یادگیری خطرناک است
[ترجمه شما] ...

مترادف useless

خنثی (صفت)
abortive , fruitless , barren , neutral , monoecious , futile , useless
بیهوده (صفت)
unfruitful , ineffective , ineffectual , futile , useless , impracticable , vain , trifling , pointless , jejune , trivial , trashy , idle , bootless , inutile , thankless
بی مصرف (صفت)
useless , sodden , bootless , otiose , unemployed
عاری از فایده (صفت)
futile , useless , bootless , good-for-nothing
غیر قابل استفاده (صفت)
useless , cumbering
غیر ضروری (صفت)
useless , irrelevant , dispensable , unessential , undue , unnecessary , inessential , uncalled-for
عاطل (صفت)
futile , useless , vain , idle , lazy , do-nothing
زائد (صفت)
useless , extra , redundant , surplus , further , intercalary , waste , superfluous , unneeded , supererogatory
نا کار (صفت)
useless , failed , unfit , no-good
بی فایده (صفت)
ineffective , ineffectual , futile , useless , vain , inefficacious , inutile , shotten , wasteful
بلا استفاده (صفت)
useless , haywire
عبث (صفت)
useless , vain
باطله (صفت)
useless , waste

معنی عبارات مرتبط با useless به فارسی

کاغذ بیمصرف بیکاره، باطله
گریه سودی ندارد

معنی کلمه useless به انگلیسی

useless
• not functional, not practical
• if something is useless, you cannot use it.
• if a course of action is useless, it does not achieve anything.
• if someone is useless at something, they are no good at it; an informal use.
useless debate
• argument that has no productive outcome
useless person
• person who is good for nothing
it's useless
• there's no point, there's no use, it is futile
render useless
• make useless

useless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه هزاریان
خودخواه
حدیث ایران
بی فایده
اکرم دهات جانی
A festive feast with bitter memories
یک جشن ضعیف و با خاطرات تلخ و غمباد
يار دلواري
بی مصرف
رقيه عليزاده
بدرد نخور ، بیکار ، خانه نشين
رقيه عليزاده
عاري از فايده ، بيشغل خانه نشين بدرد نخور
ムℓムℳ
بی مصرف
میثم علیزاده
● بی فایده، به دردنخور
● ناتوان، عاجز( در انجام کاری)
Sunflower
غیر قابل مصرف
سهیلا مهرزاد ثمرین
غیر کاربردی
شروین فاتح
بلااستفاده، بی ثمر، بی مصرف، بدرد نخور.(معنای لغوی)
در جملات و گویش روزانه و محاوره ای، به شخصی گفته میشود که در انجام کاری، ناموفق بوده باشد. (بی عرضه)
azin
ناکارامد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی useless

کلمه : useless
املای فارسی : یوسلس
اشتباه تایپی : عسثمثسس
عکس useless : در گوگل

آیا معنی useless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )