برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1407 100 1

usefully


بطورمفید، سومندانه

واژه usefully در جمله های نمونه

1. The film usefully explores some of the issues surrounding adoption.
[ترجمه ترگمان]این فیلم به طور مفید برخی از موضوعات مربوط به فرزند خواندگی را بررسی می‌کند
[ترجمه گوگل]این فیلم به شدت به برخی از مسائل مربوط به تصویب رسیدگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The research has been usefully summarized in an article by Greenwood.
[ترجمه ترگمان]این تحقیق در مقاله‌ای توسط گرینوود به صورت مفید خلاصه شده‌است
[ترجمه گوگل]این تحقیق مفید است در مقاله ای که توسط گرین ووود خلاصه شده است خلاصه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The money could be more usefully spent on new equipment.
[ترجمه ترگمان]این پول می‌تواند به طور مفید صرف تجهیزات جدید شود
[ترجمه گوگل]این پول می تواند بیشتر مورد استفاده در تجهیزات جدید باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Is there anything I can usefully do here?
[ترجمه ترگمان]کاری هست که من بتونم انجام بدم؟
[ترجمه گوگل]آیا چیزی وجود دارد که من می توانم در این زمینه مفید انجام دهم؟
...

معنی کلمه usefully به انگلیسی

usefully
• practically, applicably, functionally

usefully را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی usefully
کلمه : usefully
املای فارسی : یوسفوللی
اشتباه تایپی : عسثبعممغ
عکس usefully : در گوگل

آیا معنی usefully مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )