برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

unvarnished

/ənˈvɑːrnɪʃt/ /ʌnˈvɑːnɪʃt/

معنی: بی جلا، جلا نخورده
معانی دیگر: ساده، بی پیرایه، رک، جلاداده نشده، نابراق، بی رنگ وروغن

بررسی کلمه unvarnished

صفت ( adjective )
(1) تعریف: expressed plainly and without adornment.
مشابه: bald, crude, literal, sober

- the unvarnished truth
[ترجمه ترگمان] حقیقت جلا نخورده
[ترجمه گوگل] حقیقت ناخوانده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: not painted or treated with varnish.

واژه unvarnished در جمله های نمونه

1. the unvarnished truth
واقعیت رک و راست

2. It was the plain unvarnished truth.
[ترجمه ترگمان]این حقیقت ساده و ساده بود
[ترجمه گوگل]این حقیقت ساده بدون رنگ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Johnny's love, expressed with such unvarnished sincerity, made her sharply aware of his vulnerability.
[ترجمه ترگمان]عشق جانی، با چنین صداقت unvarnished، او را به شدت از آسیب‌پذیری خود آگاه ساخته بود
[ترجمه گوگل]عشق جانی، بیان شده با چنین صداقت بی نظیر، او را به شدت از آسیب پذیری او آگاه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What was the probability - the unvarnished statistical likelihood - of such a coincidence?
[ترجمه ترگمان]احتمال دستکاری آرا بدون دستکاری از چنین تصادفی چه بود؟
[ترجمه گوگل]احتمال احتمالی - احتمال آماری ناخوشایند - چنین تصادفی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In one way, the plain, unvarnished truth.
[ترجمه ترگمان]به هر حال س ...

مترادف unvarnished

بی جلا (صفت)
unvarnished
جلا نخورده (صفت)
unvarnished

معنی کلمه unvarnished به انگلیسی

unvarnished
• plain, simple, straightforward; not covered with varnish (of wood, furniture, etc.)

unvarnished را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پرژک
رک و راست
محمد رومزی
دست نخورده
واضح ، شفاف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی unvarnished

کلمه : unvarnished
املای فارسی : یونورنیشد
اشتباه تایپی : عدرشقدهساثی
عکس unvarnished : در گوگل

آیا معنی unvarnished مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )