برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

until then

until then را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معین مهندس
until then
تا آن زمان

till then
همین معنی رو میده ولی عامیانه تره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی until then مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )