برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1421 100 1

unpleasantness

/ənˈplezəntnəs/ /ʌnˈplezntnəs/

معنی: نامطبوعی، ناخشنودی، وضع نامناسب
معانی دیگر: زنندگی، ناخوشایندی، ناگواری، نادلپذیری، بد قلقی

بررسی کلمه unpleasantness

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state or quality of being unpleasant.

(2) تعریف: that which is unpleasant; something unpleasant.

واژه unpleasantness در جمله های نمونه

1. I want to avoid any unpleasantness with the neighbours.
[ترجمه ترگمان]من می‌خواهم از هیچ گونه ناراحتی با همسایه‌ها اجتناب کنم
[ترجمه گوگل]من می خواهم از هر گونه ناراحتی با همسایگان اجتناب کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'd rather avoid any unpleasantness with the neighbours.
[ترجمه ترگمان]من ترجیح می‌دهم از هیچ گونه ناراحتی با همسایه‌ها اجتناب کنم
[ترجمه گوگل]من ترجیح می دهم از هر گونه ناراحتی با همسایگان جلوگیری کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There had to be a reason for the unpleasantness some people habitually displayed.
[ترجمه ترگمان]می‌بایست دلیلی وجود داشته باشد که مردم معمولا در معرض نمایش قرار بگیرند
[ترجمه گوگل]باید یک دلیل برای ناراحتی بعضی از مردم به طور عادی نمایش داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This new play really plumbs the depths of unpleasantness.
[ترجمه ترگمان]این نمایش جدید واقعا در اعماق نامطبوع ایجاد می‌شود
[ترجمه گوگل]این بازی جدید واقعا عمیق ناخوشا ...

مترادف unpleasantness

نامطبوعی (اسم)
asperity , unpleasantness
ناخشنودی (اسم)
unpleasantness , discontent , dissatisfaction , displeasure
وضع نامناسب (اسم)
unpleasantness

معنی کلمه unpleasantness به انگلیسی

unpleasantness
• quality of being unpleasant
• unpleasantness is disagreement, argument, or fighting.

unpleasantness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
براساس دیکشنری لانگمن:
مشکل یا بحث و جدل بین افراد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unpleasantness
کلمه : unpleasantness
املای فارسی : یونپلیسنتنس
اشتباه تایپی : عدحمثشسشدفدثسس
عکس unpleasantness : در گوگل

آیا معنی unpleasantness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )