برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1401 100 1

university

/ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/ /ˌjuːnɪˈvɜːsɪti/

معنی: دانشگاه، مدرسه
معانی دیگر: مدرسه ی عالی، دانشگاهی، وابسته به آموزش عالی، پردیس دانشگاه، زمین و ساختمان های دانشگاه، دانشگاهیان (استادان و دانشجویان و کارمندان دانشگاه)

بررسی کلمه university

اسم ( noun )
حالات: universities
• : تعریف: an educational institution devoted to learning and research and authorized to award degrees on both the graduate and undergraduate levels.

واژه university در جمله های نمونه

1. university education
آموزش دانشگاهی،تحصیلات دانشگاهی

2. university education is not free
آموزش دانشگاهی رایگان نیست.

3. university entrance examination
آزمون ورودی دانشگاه

4. university professors are expected to publish articls and books
از استادان دانشگاه انتظار دارند مقاله و کتاب به چاپ برسانند.

5. a university education is very consequential in later success
آموزش دانشگاهی در موفقیت بعدی از اهمیت شایانی برخوردار است.

6. a university education should not be a monopoly of any particular social class
آموزش دانشگاهی نباید در انحصار طبقه‌ی اجتماعی بخصوصی باشد.

7. a university in which politics had no place
دانشگاهی که سیاست بازی در آن راه نداشت

8. our university received a large endowment
دانشگاه ما اعانه بزرگی را دریافت کرد.

9. that university become the womb of new scientific ideas
آن دانشگاه زادگاه عقاید نوین علمی شد.

10. that university is located in the boondocks
آن دانشگاه در جای دورافتاده‌ای واقع شده است.

11. the university administration
مدیر ...

مترادف university

دانشگاه (اسم)
academy , university , college
مدرسه (اسم)
school , university

معنی عبارات مرتبط با university به فارسی

تعمیم مزایای دانشگاه بدانش جویانی که دردانشگاه اقامت ندارند
(امریکا) دانشگاه آزاد (که در آن دروس غیرسنتی به روش های غیرسنتی درس داده می شود)
(امریکا) دانشگاه ایالتی (که بخشی از هزینه ی آن را دولت ایالتی می پردازد)، دانشگاه ایالتی، دانشگاه دولتی

معنی university در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه university به انگلیسی

university
• educational institution, institution of higher learning authorized to grant academic degrees
• a university is an institution where students study for degrees and where academic research is done.
university campus
• district in which a university is situated
university extension
• branch of a university that is located away from the main campus
university faculty
• professors which teach at a university, teachers at an academy; staff at a university
university graduate
• one who successfully completes a university degree
university hospital
• institution affiliated with a medical school that integrates the services of a hospital with the instruction of medical students with medical research
university of alabama
• large public university in alabama with three campuses (in birmingham, tuscaloosa, and huntsville)
university of alaska
• large public university in alaska with three campuses (in anchorage, fairbanks, and southeast)
university of arizona
• large public university located in tucson (arizona, usa)
university of arkansas
• large public university located in fayetteville (arkansas, usa)
university of california
• large public university system with 11 campuses throughout the state of california (usa)
university of cincinnati
• large university located in ohio (usa)
university of colorado
• large public university system with 4 main campu ...

university را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

fati
ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
aida
college
فاطمه بزی
دانشگاه
مهدیه...
دانشگاه،مدرسه عالی...
محدثه
دانشگاه
عباس پیریان
Someone at the university
Not a good teacher
It's even possible to look at my girlfriend

کسی که در دانشگاه
استاد خوبی نیست
حتی احتمال داره به دخترشم به چشم بد نگاه کنه
عليرضا و بهزاد اذري
Unskilled and not university degree
بي شغل و فاقد مدرك دانشگاهي
التن قاسمپور
Azad University
دانشگاه آزاد
معنی اصلی کلمه University:دانشگاه
يار دلواري
?My dear, whom were you a university professor
عشقم 😍 استاد دانشگاه كي بودي تو؟
Master lip is love♥️💋استاد جون لباتو عشقه 🤩
Dear Master, Eat My Love, Love You're my master of multivitamin vitamins
👨🏻‍🏫استاد خوشگلم، بخورمت 😋عشقم عشقي 😘
استاد جون مولتي ويتامينمي👩‍🏫♥️💋😄
pasha
she is studying at a public university
او در دانشگاه دولتی در حال تحصیل است 👩🏻‍🎓
محمد مهدي مصدق
She is studying at a public university
او ( p) در دانشگاه دولتي در حال تحصيل است 👩🏻‍🎓
Muhammad shahid sherazi
معنی اش است دانشگاه دوستان تذکر دادن و نوشتن دانشگاه دولتی.کاملا اشتباه است دراصل university اسم noun است و اسم دولتی و غیر دولتی نیست.این اسم خاص است یعنی
She is teaching in islamic university.
miss.Lawyer
collegeدانشگاه
tinabailari
دانشگاه
there is a hospital near the university where I study art
یک بیمارستان نزدیک دانشگاهی که هنر می خوانم وجود دارد👩🏻‍🔧

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی university
کلمه : university
املای فارسی : یونیورسیتی
اشتباه تایپی : عدهرثقسهفغ
عکس university : در گوگل

آیا معنی university مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )