برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1422 100 1

unit pricing


(بازرگانی)قیمت گذاری واحد، بها گذاری یکان

بررسی کلمه unit pricing

اسم ( noun )
• : تعریف: the pricing of consumer goods on the basis of cost per unit of measure, such ascents per ounce.

واژه unit pricing در جمله های نمونه

1. In this example we have assumed a unit price of $
[ترجمه ترگمان]در این مثال ما یک قیمت واحد از $ $ را فرض کردیم
[ترجمه گوگل]در این مثال ما یک قیمت واحد از $ را گرفته ایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Company A produces 6000 widgets a month at a unit price of $0. 3
[ترجمه ترگمان]شرکت A ۶۰۰۰ widgets در یک واحد قیمت ۰ دلار تولید می‌کند ۳
[ترجمه گوگل]شرکت A ماهانه 6000 ویجت را با قیمت واحد 0 دلار تولید می کند 3
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cost is derived from the consumption figures, obtained by stock taking, applied to unit price of the product.
[ترجمه ترگمان]هزینه از ارقام مصرف بدست‌آمده، به دست می‌آید، به دست می‌آید و برای واحد قیمت محصول اعمال می‌شود
[ترجمه گوگل]هزینه حاصل از ارقام مصرفی، به دست آمده از خرید سهام، به قیمت واحد محصول اعمال می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Unit pricing is a system that permits the customer to compare the costs of products.
[ترجمه ترگمان]قیمت‌گذاری واحد یک سیستم است که به مشتری اجازه ...

unit pricing را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unit pricing
کلمه : unit pricing
املای فارسی : یونیت پریکینگ
اشتباه تایپی : عدهف حقهزهدل
عکس unit pricing : در گوگل

آیا معنی unit pricing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )