برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1405 100 1

unified


System.String[]

واژه unified در جمله های نمونه

1. a unified design
یک طرح یکدست

2. a unified system of taxation for all
نظام مالیاتی یکسان برای همه

3. nader unified the country against the common enemy
نادر کشور را در مقابل دشمن مشترک متحد کرد.

4. christendom has never been a unified political power
دنیای مسیحیت هرگز یک نیروی واحد سیاسی نبوده است.

5. to weld a group of warring tribes into a unified nation
دسته‌ای از قبایل جنگجو را به ملتی متحد تبدیل کردن

6. The emperor unified the country by the sword.
[ترجمه ترگمان]امپراطور با شمشیر کشور را متحد ساخت
[ترجمه گوگل]امپراتور کشور را با شمشیر متحد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Strong support for the war has unified the nation.
[ترجمه ترگمان]حمایت قوی از جنگ کشور را متحد کرده‌است
[ترجمه گوگل]پشتیبانی قوی برای جنگ، ملت را متحد کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Spain was unified in the 16 th century.
[ترجمه ...

مترادف unified

متحد (صفت)
conjunct , confederate , federate , allied , united , unified , integrated , married
متشکلازقطعات مرتبط (صفت)
unified

معنی unified در دیکشنری تخصصی

[سینما] یک نواخت شده
[برق و الکترونیک] یکپارچه
[ریاضیات] بودجه ی واحد
[سینما] احساس مهیج و یکدست
[حقوق] قانون متحد الشکل
[برق و الکترونیک] تئوری ماشین یکپارچه
[صنعت] زبان مدلسازی یکپارچه - روشی برای تشخیص و شناسایی اشیا درون سیستم و روابط بین آنها که به منظور طراحی و تحلیل سیستم های شی گرا به کار می رود.
[آب و خاک] سیستم طبقه بندی خاک متحده
[آب و خاک] سیستم طبقه بندی جامع کشور
[ریاضیات] حدود تعریف نشده، حد، جمله

معنی کلمه unified به انگلیسی

unified
• combined, integrated, joined into one
unified modeling language
• general-purpose programming language used to develop complex object-oriented projects, uml (computers)
unified version
• version that is written by one party in order to be used for communications and is not open to negotiation

unified را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
متحد ، پیوسته
کاربر آبادیس
یکپارچه
تینا
مشترک
امیرحسین بیگلری
یکدست ، واحد
ج.عمادی
متحد، یکدست، یک شکل، (صدا/رویکرد/سیاست/راهبرد،...)واحد،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unifiedکلمه : unified
املای فارسی : یونیفید
اشتباه تایپی : عدهبهثی
عکس unified : در گوگل

آیا معنی unified مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )