برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1423 100 1

unfavourable

/ʌnˈfeɪvərəbl̩/ /ʌnˈfeɪvərəbl̩/

معنی: برعکس، بد قیافه، نامیمون
معانی دیگر: نامساعد، بد

واژه unfavourable در جمله های نمونه

1. Unfavourable economic conditions were blocking a recovery of the American insurance market.
[ترجمه ترگمان]شرایط اقتصادی Unfavourable مانع بهبود بازار بیمه آمریکا شد
[ترجمه گوگل]شرایط اقتصادی نامطلوب بازدارندگی بازار بیمه آمریکا را مسدود کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The conditions were unfavourable for intensive agricultural production.
[ترجمه ترگمان]شرایط برای تولید انبوه کشاورزی نامطلوب بود
[ترجمه گوگل]شرایط برای تولید محصولات کشاورزی شدید منفی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The company will lend you money on very unfavourable terms.
[ترجمه ترگمان]شرکت به شما پول بسیار بدی می‌دهد
[ترجمه گوگل]این شرکت به شما در شرایط بسیار نامطلوب پول می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The committee began its work under unfavourable auspices.
[ترجمه ترگمان]این کمیته کار خود را تحت نظارت نامطلوب آغاز کرد
[ترجمه گوگل]کمیته کار خود را تحت نظارت نامطلوب آغاز کرد
[ترجمه شما] ...

مترادف unfavourable

برعکس (صفت)
unlike , unfavorable , inverse , unfavourable
بد قیافه (صفت)
gaunt , plain , unfavorable , forbidding , unfavourable
نامیمون (صفت)
unfavorable , ominous , inauspicious , sinister , unblessed , unfavourable

معنی unfavourable در دیکشنری تخصصی

unfavourable
[نساجی] نامطلوب
[ریاضیات] نامساعد
[حسابداری] انحراف نامساعد

معنی کلمه unfavourable به انگلیسی

unfavourable
• negative; uncomfortable (alternate spelling for unfavorable)
• unfavourable conditions or circumstances cause problems and reduce the chance of success.
• if you have an unfavourable opinion of something, you do not like it.

unfavourable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضارضائی
ناسازگار
مرتضی بزرگیان
نامطلوب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unfavourable
کلمه : unfavourable
املای فارسی : یونفووربل
اشتباه تایپی : عدبشرخعقشذمث
عکس unfavourable : در گوگل

آیا معنی unfavourable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )