برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1469 100 1

underweight

/ˈəndəˌrwet/ /ˌʌndəˈweɪt/

معنی: کسر وزن، دارای کسر وزن
معانی دیگر: کمتر از وزن معمول (یا مجاز یا دلخواه)، سبک

بررسی کلمه underweight

اسم ( noun )
• : تعریف: a condition of lacking sufficient or normal weight.
صفت ( adjective )
• : تعریف: lower in weight than is normal, desired, or necessary.
متضاد: overweight

واژه underweight در جمله های نمونه

1. According to the hospital chart he's four kilos underweight.
[ترجمه ترگمان]براساس نمودار بیمارستان، او چهار کیلو وزن وزن دارد
[ترجمه گوگل]طبق نمودار بیمارستانی او چهار کیلو وزن کم دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The coal is six pounds underweight / underweight by six pounds.
[ترجمه ترگمان]وزن این زغال‌سنگ ۶ پوند وزن دارد و وزن آن ۶ پوند است
[ترجمه گوگل]ذغال سنگ شش پوند زیر وزن و وزن کم با شش پوند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The underweight child has begun to fill out after regular exercises.
[ترجمه ترگمان]کودک با وزن کم شروع به پر کردن بعد از تمرینات منظم کرده‌است
[ترجمه گوگل]کودک کم وزن پس از تمرینات منظم پر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The baby was dangerously underweight at birth.
[ترجمه Iris] کودک در هنگام تولدبه صورت خطرناکی کم وزن بود
...

مترادف underweight

کسر وزن (اسم)
underweight
دارای کسر وزن (صفت)
underweight

معنی کلمه underweight به انگلیسی

underweight
• weight that is below average, weight that is below what is required
• weighing less than the normal weight, not heavy enough
underweight diet
• special nutritional plan which requires one to eat more than usual in order to gain weight

underweight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاضله
لاغر
S
کاهش وزن شدید
Matin
لاغر تر از حد معمول
shiva_sisi‌
کسی ک دارای کاهش وزن شدیدی است:‌|
ـ
لاغری شدید**
Fatemdal
کمبود وزن
متین خدایی
کم وزن تر از حد معمول
نیلوفر
پوست و استخون
به شدت لاغر
لاغری مزمن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی underweight
کلمه : underweight
املای فارسی : یوندرویقت
اشتباه تایپی : عدیثقصثهلاف
عکس underweight : در گوگل

آیا معنی underweight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران