برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1467 100 1

under duress


به زور، تحت فشار، با تهدید و اجبار

معنی کلمه under duress به انگلیسی

under duress
• out of force, under coercion, without choice
admission under duress
• confession under pressure or coercion

under duress را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عدالت مجاوری
تحت فشار = under coercion

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی under duress
کلمه : under duress
املای فارسی : آندر دورس
اشتباه تایپی : عدیثق یعقثسس
عکس under duress : در گوگل

آیا معنی under duress مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران