برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

under a spell


سحر شده، جادو شده، طلسم شده، افسون شده

واژه under a spell در جمله های نمونه

1. The whole town seemed to be under a spell.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسید تمام شهر تحت طلسم است
[ترجمه گوگل]کل شهر به نظر می رسید تحت یک طلسم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The whole valley seemed to be under a spell, in a timeless past unaffected by world events.
[ترجمه ترگمان]تمام دره به نظر می‌رسید که تمام دره تحت یک افسون باشد، در زمان‌های گذشته و در برابر حوادث جهانی
[ترجمه گوگل]کل دره به نظر می رسید تحت یک طلسم، در گذشته بی وقفه تحت تاثیر رویدادهای جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sleeping Beauty was under a spell when the prince found her.
[ترجمه ترگمان]وقتی پرنس او را پیدا کرد، زیبای خفته در خواب بود
[ترجمه گوگل]هنگامی که شاهزاده او را پیدا کرد، زیبایی خواب در طلسم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The staff are under a spell.
[ترجمه ترگمان] کارکنان زیر یه افسون هستن
[ترجمه گوگل]کارکنان تحت یک طلسم هستند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه under a spell به انگلیسی

under a spell
• under the influence magic, under sorcery

under a spell را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ثمین ماهری
تحت تاثیر قرار گرفتن
Soroushgh97
The prince is under a spell now

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی under a spell

کلمه : under a spell
املای فارسی : آندر ا سپلل
اشتباه تایپی : عدیثق ش سحثمم
عکس under a spell : در گوگل

آیا معنی under a spell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )