برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

uncapacitated

uncapacitated را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب
احتمالی
تصادفی
Mr.Atashin
بدون محدودیت ظرفیت
uncapacitated distribution center
مراکز توزیع بدون محدودیت ظرفیت
مرتضی بزرگیان
غیرگنجایشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی uncapacitated مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )