برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

unauthorised

واژه unauthorised در جمله های نمونه

1. He has slammed an unauthorised biography which he claims contains 'factual errors'.
[ترجمه ترگمان]او یک بیوگرافی غیرمجاز را که ادعا می‌کند حاوی خطاهای واقعی است، مورد انتقاد قرار داد
[ترجمه گوگل]او یک بیوگرافی غیر مجاز را که او ادعا می کند حاوی �خطاهای واقعی� است، زده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Commission has powers to order divestiture of unauthorised mergers.
[ترجمه ترگمان]کمیسیون دارای اختیارات جهت نظم بخشیدن به ادغام غیرمجاز است
[ترجمه گوگل]کمیسیون دارای اختیارات لازم برای تقسیم ادغام غیر مجاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. However, the only unauthorised visitors appear to have been souvenir hunters and men foraging among the stores.
[ترجمه ترگمان]با این حال، به نظر می‌رسد که تنها بازدید کنندگان غیرمجاز از شکارچیان سوغاتی و مردانی که در میان فروشگاه‌ها در جستجوی آذوقه هستند، بوده‌اند
[ترجمه گوگل]با این حال، تنها بازدید کننده های غیر مجاز، ظاهرا شکارچیان سوغات و مردان در میان فروشگاه ها هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is essential that there is an unauthorised use of th ...

معنی کلمه unauthorised به انگلیسی

unauthorised
• without authorization, not authorized, unlicensed, forbidden, unlawful (also unauthorized)

unauthorised را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین رستمی
With out official approval or permission
بدون اجازه
منبع: longman
سعید ترابی
غیر مسئول، بدون اجازه رسمی
آقاپارسا
غیر مجاز-بدون اجازه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی unauthorised مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )