برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1400 100 1

unadvisable

واژه unadvisable در جمله های نمونه

1. Hurried disposal unadvisable market recovery envisage.
[ترجمه ترگمان]دفع hurried دفع زباله در بازار مد نظر است
[ترجمه گوگل]رفع تردید بازار بازسازی غیر قابل پیشبینی پیش بینی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. C. It is unadvisable to talk about your parents' future life where you cannot take care of them.
[ترجمه ترگمان]C _ صحبت کردن در مورد زندگی آینده والدین تان است که در آن شما نمی‌توانید از آن‌ها مراقبت کنید
[ترجمه گوگل]C این غیر قابل توصیف است که در مورد زندگی آینده ی والدین خود صحبت کنید که در آن شما نمی توانید از آنها مراقبت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Disposal unadvisable recommend hold until further notice.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که تیم خنثی‌سازی بمب باید تا پیش از این توجه را به خود جلب کند
[ترجمه گوگل]توصیه های غیر ضروری برای دفع پس از اطلاع بیشتر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I drew the conclusion that it is unadvisable to accept his proposal.
[ترجمه ترگمان]من نتیجه گرفتم که قبول پیشنهاد او نا امی ...

معنی کلمه unadvisable به انگلیسی

unadvisable
• not advisable, not wise, not worthwhile

unadvisable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
نامعقول. نسنجیده
سرگل رضائی
غیر قابل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی unadvisable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )