برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

uh

/ˈə/ /ˈə/

(ندا)، من من

بررسی کلمه uh

حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: used to show hesitation or uncertainty, often unintentionally, as in collecting one's thoughts.
مشابه: hum

واژه uh در جمله های نمونه

1. It's not too far - it's about, uh, five miles from here.
[ترجمه ترگمان]زیاد دور نیست، حدود ۵ مایل از اینجا فاصله داره
[ترجمه گوگل]این خیلی دور نیست - در مورد اون، پنج مایلی از اینجا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We can discuss this another time, uh?
[ترجمه ترگمان]می تونیم یه وقت دیگه در مورد این موضوع بحث کنیم؟
[ترجمه گوگل]ما می توانیم این بار دیگر بحث کنیم، آره؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And then uh, he was the homecoming king and oh, gosh, that was a bad time in my life.
[ترجمه ترگمان]و بعد، اون پادشاه خونه بود و اوه خدای من اون دوران بدی تو زندگیم بود
[ترجمه گوگل]و سپس اوه، پادشاه بازگشت به خانه بود و اوه، خدای من، این زمان بدی در زندگی من بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. One of the gals on the board has uh some how to stuff got to get that from her.
[ترجمه ترگمان]یکی از دخترا تو هیات‌مدیره یه سری چیزا هست که باید ازش بگیره
[ترجمه گوگل]یکی از نکاتی که در هیئت مدیره وجود دارد این است که چگونه می توانید این کار را از او ...

معنی عبارات مرتبط با uh به فارسی

(ندا)، بله، آهان !، آها!، گوشم به شماست !
(ندا حاکی از پاسخ منفی) نه !، نچ نچ
(ندا حاکی از پاسخ منفی) نه !، نچ نچ

معنی کلمه uh به انگلیسی

uh
• ehh! (sound showing uncertainty)
uh huh
• uh-huh is used in writing to represent a sound that people make to show that they agree with you or understand what you are saying, or as a way of answering `yes'; an informal word.
uh oh
• whoops!; oh no! (cry of concern or regret, i.e. when something is forgotten or when something happens accidentally)

uh را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی uh

کلمه : uh
املای فارسی : ‌اآه
اشتباه تایپی : عا
عکس uh : در گوگل

آیا معنی uh مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )