برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1393 100 1

ubiquitously

معنی کلمه ubiquitously به انگلیسی

ubiquitously
• as one who or that which is present everywhere

ubiquitously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شیرین مشکین فر
همه جا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ubiquitously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )