برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

User experience

User experience را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف نادری
User Experience یا به اختصار (UE)
تجربه کاربری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی User experience مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )