برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Up until recently

Up until recently را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farhood
تا همین اواخر

The original (Boeing) 777 filled the gap between the 767 and the 747. Up until recently, it has been marketed along with the 747

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Up until recently مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )