برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1395 100 1

Unperturbed

بررسی کلمه Unperturbed

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of perturbed.
متضاد: unsettled
مشابه: pacific

واژه Unperturbed در جمله های نمونه

1. John seemed unperturbed by the news.
[ترجمه ترگمان]جان از این خبر ناراحت به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]جان به نظر می رسد اخبار را نگران کننده به نظر می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She seemed unperturbed by the news.
[ترجمه ترگمان]از این خبر ناراحت به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]به نظر میرسید که خبرش ناکارآمد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But management seemed unperturbed, claiming that shareholders needed a stronger share price, which called for lower operating costs.
[ترجمه ترگمان]اما مدیریت با این ادعا که سهامداران نیاز به یک قیمت سهام قوی‌تر دارند، که خواستار هزینه‌های عملیاتی کم‌تر است، نا آرامی به نظر رسید
[ترجمه گوگل]اما مدیریت به نظر می رسید غیرقابل تحمل بود، ادعا کرد که سهامداران نیاز به سهم بیشتری داشتند که باعث کاهش هزینه های عملیاتی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. However, team members seem unperturbed by the prospect.
[ترجمه ترگمان]با این حال، اعضای تیم تحت‌تاثیر این چشم‌انداز قرار نمی‌گیرند
[ترجم ...

معنی کلمه Unperturbed به انگلیسی

unperturbed
• not perturbed, not worried

Unperturbed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🌻Sunflower🌾
آرام،
راحت،
بی دغدغه،
که هیچ چیز/هیچ کس نمی تونه به هم‌ بزنه

unperturbed tranquility

آرامشی که هیچ کس نمی تواند به هم‌ بزند

انیس سلطانی
غیر اختلالی
حسن بشیری
بی‌تشویش، بی‌دغدغه، فارغ‌البال
مرجان فرجی
ککش هم نمی گزید
انگار نه انگار
شهیار
شیمی : ساکن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Unperturbed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )