برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Uniqueness of identity

Uniqueness of identity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محبوبه فارغ
یکتایی عنصر همانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Uniqueness of identity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )