برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

Understandably

واژه Understandably در جمله های نمونه

1. Children are sometimes understandably reluctant to wear glasses that are ugly or uncomfortable.
[ترجمه علی صالحی] این قابل درک است که گاهی اوقات بچه ها تمایلی به زدن عینک هایی که برایشان زشت و ناراحت کننده هستند، ندارند.
|
[ترجمه ترگمان]کودکان گاهی از پوشیدن عینک که زشت یا ناراحت هستند، ناراضی هستند
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات بچه ها تمایلی به عینک زدن یا ناراحتی ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was understandably intoxicated by her success in the national competition.
[ترجمه ترگمان]او از موفقیت خود در رقابت ملی سرمست بود
[ترجمه گوگل]او موفق شد در مسابقه ملی مسموم شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They were understandably disappointed with the result.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها از نتیجه ناامید شدند
[ترجمه گوگل]آنها با نتیجه ناامید شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Understandably به انگلیسی

understandably
• in a manner that is clear, in a comprehensible manner

Understandably را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تينا
به طور قابل فهم، به حق
مهدی حسینی نژاد
آنچه که انتظارش می رود
ع. توکلی
قابل درک است که
sajad
آشکار، صریحا
میلاد علی پور
مشخص، واضح
Majid Hajatmand
به وضوح ،
بطور قابل درکی ،
بطور مشخص
مهتا
به طور قابل توجهی
محمد کمالی
قابل درکانه - درک پذیرانه
مرتضی حمزه سرکانی
دور از انتظار نیست که؛ همان طور که انتظارش می‌رود؛ به نحو قابل فهمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Understandably مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )