برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

Under Expose

معنی Under Expose در دیکشنری تخصصی

Under Expose
[سینما] کمتر از حد معمول نور دیدن فیلم - کم نور دیدگی

Under Expose را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Under Expose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )