برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1440 100 1

Ugly

/ˈəɡli/ /ˈʌɡli/

معنی: زشت، ترسناک، کریه، مهیب، بد منظر، بد گل، نا زیبا، بی قواره
معانی دیگر: گست، شبست، قناس، ورخچ، مزخج، بدریخت، بدقیافه، زننده، ناخوشایند، قبیح، رکیک، شنیع، هراس آور، وحشتناک، بسیار بد، تهدیدآمیز، بدقلق، بد خلق، زود خشم

بررسی کلمه Ugly

صفت ( adjective )
حالات: uglier, ugliest
مشتقات: uglily (adv.), ugliness (n.)
(1) تعریف: having an unpleasant appearance; unattractive; unsightly.
مترادف: ill-favored, unattractive, unsightly
متضاد: attractive, beautiful, fair, good-looking, handsome, lovely, picturesque, pretty, stunning
مشابه: hideous, homely, plain

- an ugly wart on the nose
[ترجمه H] یک زگیل زشت روی بینی
|
[ترجمه ترگمان] یک زگیل زشت روی بینی
[ترجمه گوگل] زگیل زشت روی بینی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: objectionable or offensive in some way; repulsive; disagreeable.
مترادف: disgusting, hideous, objectionable, offensive, repulsive
متضاد: agreeable, beautiful, pleasant
مشابه: abhorrent, abominable, disagreeable, distasteful, foul, loathsome, nasty, obnoxious, odious, repellent, repugnant, revolting, rotten, sickening, unpleasant, unseemly

- ugly accusations
[ترجمه ترگمان] اتهامات زشتی
[ترجمه گوگل] اتهام زشت ...

واژه Ugly در جمله های نمونه

1. ugly clouds
ابرهای هراس‌انگیز

2. ugly crimes
جنایت‌های شنیع

3. ugly sounds
صداهای ناخوشایند

4. an ugly building
یک عمارت زشت

5. an ugly habit
یک عادت زشت

6. an ugly huddle of old buildings
مجموعه‌ی زشتی از خانه‌های کهنه

7. an ugly sea
دریای توفانی

8. an ugly storm
یک توفان وحشتناک

9. his ugly face
قیافه کریه او

10. the ugly and the beautiful
زشت و زیبا

11. those ugly tall buildings do violence to the beauty of esfahan
آن ساختمان‌های زشت و بلند به زیبایی اصفهان لطمه می‌زنند.

12. as ugly as sin
بسیار زشت

13. don't utter ugly words in front of the children!
جلو بچه‌ها حرف‌های رکیک نزن‌!

14. what seems ugly to you is my beloved
محبوب من است آنکه به نزدیک تو زشت است

15. that drunken man's ugly behavior
...

مترادف Ugly

زشت (صفت)
abhorrent , heinous , hideous , nefarious , bawdy , ugly , bad , obscene , abominable , execrable , gross , scurrilous , rude , offensive , awry , nasty , contumelious , awkward , black , unfavorable , flagrant , maladroit , backhand , ungainly , dirty , horrid , gash , unpleasant , fulsome , disgusting , invidious , ham-handed , heavy-handed , homely , ill-favored , ill-favoured , pocky , uncouth , ungraceful , unhandsome
ترسناک (صفت)
hideous , ugly , scarey , scary , appalling , terrible , dreadful , ghastly , formidable , fearsome , grim , tremendous , forbidding , dire , horrid , direful , lurid , macabre , direst , terrific , hair-raising , redoubtable , nightmarish , trepid
کریه (صفت)
ugly , obscene , detestable , offensive , nasty , unsightly , noisome , haggish
مهیب (صفت)
hideous , ugly , terrible , gruesome , horrific , dreadful , formidable , fearsome , forbidding , horrible , dire , grisly , direful , terrific , horrendous
بد منظر (صفت)
ugly , gash , unsightly , unseemly
بد گل (صفت)
ugly , homely
نا زیبا (صفت)
ugly , unworthy , unbecoming , unseemly , inelegant , unbeautiful , ungraceful , unhandsome
بی قواره (صفت)
ugly

معنی عبارات مرتبط با Ugly به فارسی

کودک یا چیز زشت که بعدها زیبا یا موفق و غیره می شود
(قدیمی - خودمانی) لات شهر، چاقوکش محله، کلاه مخملی، امر، اراذل، اوباش

معنی کلمه Ugly به انگلیسی

ugly
• not good looking, homely, unsightly; objectionable, unpleasant; morally offensive; unkind, mean, disagreeable; threatening, ominous
• someone or something ugly is very unattractive in appearance.
• an ugly situation is very unpleasant, and often involves violence.
ugly behavior
• inappropriate behavior, shameful behavior, disgraceful manner of acting
ugly customer
• quarrelsome person, ill-natured person, person with a nasty personality
ugly duckling
• something that stands out, out of place
ugly face
• unattractive face, unpleasant countenance
becoming ugly
• coming to be unattractive, turning unpleasant, growing disagreeable

Ugly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
زشت
zahra
وحشتناك ،ترسناك
taranom
زشت
بی ریخت
مخالف زیبا
Unattractive
..
کریه و زشت
hengame
زشت بی ریخت
Fati
زشت
Saghar
زشت، کوتوله، بد قیافه، و مخالفشم میشه beutiful
Shahabi
زشت/قبیح/
گمنام دهاتی
Ugly Husband of Humorous Humor is also a lot of you
شوهر زشت چاق دهاتی بد اخلاق از سرت تو هم زیادیه
اکرم دهاتی
You were more ugly in your childhood
تو بچگیت هم زشت تر بودی
شما در دوران کودکی زشت تر بودید
اکرم دهات جانی
You were more ugly in your childhood
تو بچگیت هم زشت تر بودی
شما در دوران کودکی زشت تر بودید
اکرم دهاتی
زشت
You were more ugly in your childhood
تو بچگیت هم زشت تر بودی
s.a
زشت.ترسناک.مهیب.یا چیزی یا کسی که خوشکل نیست
ارمیا
زشت ،نازیبا،ترسناک
F
زشت و بی ریخت
Lila nosraty azar
بد ریخت ،بد قیافه، زشت پیکر
رها
زشت بد قیافه
Mahyar
زشت.بدریخت
shiva_sisi‌
زشـــت،بد شکل،بد ریخــت
PNDE
بدظاهر
مخالف زیباPRETTY
ع.ز
بی ریخت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ugly
کلمه : ugly
املای فارسی : یوگلی
اشتباه تایپی : علمغ
عکس ugly : در گوگل

آیا معنی Ugly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )