برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ugly enough to make a freight train take a dirt road

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): وحشت زده کردن افراد به طوری که خارج از قاعده عمل کنند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Ugly enough to make a freight train take a dirt road مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )