trogloxene

تخصصی

[زمین شناسی] غارنشینان، عبارتند از غار زیستیان اتفاقی که معمولا در منطقه تاریک و روشن غار در نزدیکی در و ورودی آن زندگی می کنند، مانند پشه ها و برخی از حشرات.
[] غارنشین

پیشنهاد کاربران

بپرس