treat myself

پیشنهاد کاربران

لذت بردن از چیزی بدون در نظر گرفتن مضرات آن
و یا:
به اصطلاح به بدن حال دادن
به خود حال دادن. . . . حتی باخریدن کادو برای خود
give myself a treat
خودمو تحویل گرفتم
خودمو مهمون کنم I treat myself
به خودم حال بدم
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما