tops of feet

پیشنهاد کاربران

قسمت بالای پنجه پا، پش پا
روی پا
فضای بین قوزک پا و انگشتان پا
توجه داشته باشید که foot در انگلیسی تنها به معنای مچ پا به پایین است بر خلاف فارسی که پا می تواند اشاره به کل پا از انگشتان تا لگن داشته باشد. برای اشاره ی کلی تر در انگلیسی از leg استفاده می شود. عین این قضیه در دست هم دیده می شود ( hand و arm ) .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما