time and material contract

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] قراردادهای زمان و مواد - این قرارداد نوعی ترکیبی از قراردادهای دوطرفه است که جنبه هایی از هر دو نوع قرارداد هزینه قابل پرداخت و هزینه ثابت را داراست. این قرارداد از آن جهت که انتهای آن باز است (هزینه ثابتی ندارد) شبیه به قراردادهای هزینه قابل پرداخت می باشد. ارزش کل قرارداد و کیفیت دقیق اقلام قابل تحویل در زمان قرارداد مشخص نمی شود. از طرف دیگر نرخ واحد برخی اقلام را می توان در این قراردادها از پیش تعیین کرد. از این جهت این قراردادها شبیه قرارداد هزینه ثابت هستند.

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[صنعت] قراردادهای زمان و مواد - این قرارداد نوعی ترکیبی از قراردادهای دوطرفه است که جنبه هایی از هر ...
معنی time and material contract، مفهوم time and material contract، تعریف time and material contract، معرفی time and material contract، time and material contract چیست، time and material contract یعنی چی، time and material contract یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف t، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف t
کلمه بعدی: time and motion study
اشتباه تایپی: فهئث شدی ئشفثقهشم زخدفقشزف
آوا: /تیمه اند متریال کنتراکت/
عکس time and material contract : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما