thug life

پیشنهاد کاربران

زندگی میری و تخمی باهم
زندگی لاتی
رسیدن به موفقیت در شرایط سخت ، بدون امکانات رسیدن به پیروزی و اهداف
زندگی زُمخت
رسیدن به موفقیت با کمترین امکانات
زندگیِ بِگای
زندگی بیخودی ( تخ. . ی
زندگی اوباشی
زندگی خیابونی

در واقع یک نوع سبک زندگی است که اولین بار توسط "توپاک شکور"رپر معروف ابداع و استفاده شد.
برخلاف باورهای نادرست رواج یافته مابین طرفداران این سبک زندگی که از آن به عنوان زندگی خلافکارانه و سرشار از خشونت یاد میکنند اما معنی آن کاملا متفاوت با این موضوع است. . .
Thug life به معنی رسیدن به موفقیت در شرایط سخت است، یعنی بدون امکانات به پیروزی و به اهداف نائل گشتن. یعنی با تمام مشکلات پیش رو تا رسیدن به هدف دست و پنجه نرم کردن و به نتیجه رسیدن. یعنی اواسط راه درجا نزدن.
همچنین Thug life یک سبک زندگی است که برخواسته از فرهنگ اجتماعی سیاه پوستان دهه 90 و 80 میلادی است که در شرایط سخت در محله های فقیر آمریکا زندگی میکرده اند و به موفقیت با کمترین امکانات ایمان داشتند
جمله معروفی از توپاک شکور است که میگوید:
نفرتی که به کودکان کوچک خورانده میشود همه را نابود خواهد کرد
در نهایت Thug life، مخفف این جمله است:
The Hate You Gave Little Infants Fucks Everybody

جان سخت

بپرس