threshold colour

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نساجی] تفاوت رنگ - معیار اختلاف بین دو رنگ نزدیک به هم

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[نساجی] تفاوت رنگ - معیار اختلاف بین دو رنگ نزدیک به هم
معنی threshold colour، مفهوم threshold colour، تعریف threshold colour، معرفی threshold colour، threshold colour چیست، threshold colour یعنی چی، threshold colour یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف t، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف t
کلمه بعدی: threshold current
اشتباه تایپی: فاقثساخمی زخمخعق
آوا: /تهرشولد کلور/
عکس threshold colour : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما