theme park

/ˈθiːmˈpɑːrk//θiːmpɑːk/

(امریکا) پارک تفریحی که درباره ی موضوع خاص یا به سبک خاصی باشد

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: an amusement park in which the structures and settings share a common theme.

جمله های نمونه

1. It's the biggest theme park outside the United States.
[ترجمه گوگل]این بزرگترین پارک موضوعی خارج از ایالات متحده است
[ترجمه ترگمان]این بزرگ ترین پارک تفریحی در خارج از ایالات متحده آمریکا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Within ten years the theme park was turning over £20 million.
[ترجمه گوگل]ظرف ده سال این پارک موضوعی بیش از 20 میلیون پوند به فروش رسید
[ترجمه ترگمان]طی ده سال این پارک به بیش از ۲۰ میلیون پوند رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The new theme park will be Britain's answer to Disneyland.
[ترجمه گوگل]پارک موضوعی جدید پاسخ بریتانیا به دیزنی لند خواهد بود
[ترجمه ترگمان]پارک تم جدید پاسخ بریتانیا به دیزنی لند خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The theme park is the region's most popular tourist facility.
[ترجمه گوگل]پارک موضوعی محبوب ترین مرکز گردشگری منطقه است
[ترجمه ترگمان]پارک تم مشهورترین مرکز توریستی این منطقه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The theme park attracts million visitors a year.
[ترجمه گوگل]این پارک موضوعی سالانه میلیون ها بازدیدکننده را به خود جذب می کند
[ترجمه ترگمان]این پارک امسال میلیون بازدیدکننده را به خود جذب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Several months ago, the Florida theme park put an 800 number on a mailing to repeat visitors.
[ترجمه گوگل]چندین ماه پیش، پارک موضوعی فلوریدا شماره 800 را در یک پست برای بازدیدکنندگان مکرر قرار داد
[ترجمه ترگمان]چند ماه پیش، پارک تم فلوریدا ۸۰۰ عدد برای تکرار بازدید کنندگان قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. No theme park developer is about to invest tens of millions on that short a lease.
[ترجمه گوگل]هیچ توسعه‌دهنده‌ی پارک موضوعی قصد ندارد ده‌ها میلیون دلار برای اجاره‌ای کوتاه مدت سرمایه‌گذاری کند
[ترجمه ترگمان]هیچ توسعه دهنده پارک تفریحی در حال سرمایه گذاری ده ها میلیون در این مدت کوتاه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Would Britain be better off as a theme park?
[ترجمه گوگل]آیا بریتانیا به عنوان یک پارک موضوعی بهتر است؟
[ترجمه ترگمان]آیا بریتانیا به عنوان یک پارک موضوعی بهتر عمل خواهد کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Future applications include video game software and theme park rides.
[ترجمه گوگل]برنامه‌های کاربردی آینده شامل نرم‌افزار بازی‌های ویدیویی و سواری در پارک موضوعی است
[ترجمه ترگمان]برنامه های آینده شامل نرم افزار بازی ویدیویی و سواری های تفریحی تم هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. One such offer was from a theme park in Dogpatch, Arkansas, which is devoted to cast-off metal monuments.
[ترجمه گوگل]یکی از این پیشنهادها از یک پارک موضوعی در Dogpatch، آرکانزاس بود که به بناهای تاریخی فلزی اختصاص داده شده است
[ترجمه ترگمان]یکی از این پیشنهادها از یک پارک تم در Dogpatch، آرکانزاس بود که به بناهای تاریخی فلزی اختصاص داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The dinosaurs in the fictitious theme park do manage to dismember some of their human visitors.
[ترجمه گوگل]دایناسورها در پارک موضوعی ساختگی موفق می شوند تعدادی از بازدیدکنندگان انسانی خود را تکه تکه کنند
[ترجمه ترگمان]دایناسورها در پارک تم فرضی موفق به تجزیه برخی از مهمانان انسانی خود می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The theme park is located seven miles west of Florence.
[ترجمه گوگل]این پارک موضوعی در هفت مایلی غرب فلورانس واقع شده است
[ترجمه ترگمان]پارک تم در هفت مایلی غرب فلورانس قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. There are also plans for a theme park next to Disneyland.
[ترجمه گوگل]همچنین برنامه هایی برای یک پارک موضوعی در کنار دیزنی لند وجود دارد
[ترجمه ترگمان]همچنین برنامه هایی برای یک پارک تفریحی در کنار دیزنی لند وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Construction of the theme park never got off the ground.
[ترجمه گوگل]ساخت و ساز پارک موضوعی هرگز از زمین خارج نشد
[ترجمه ترگمان]ساخت پارک تم هرگز از زمین بلند نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. In the planning stages are two hotels, a theme park, housing for homeless and low-income people, and soccer fields.
[ترجمه گوگل]در مراحل برنامه ریزی دو هتل، یک پارک موضوعی، مسکن افراد بی خانمان و کم درآمد و زمین های فوتبال قرار دارد
[ترجمه ترگمان]در مراحل برنامه ریزی دو هتل، یک پارک تم، مسکن برای افراد بی خانمان و کم درآمد و زمین های فوتبال وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• amusement park that follows a specific main idea or that combines rides based on characters

پیشنهاد کاربران

شهر بازی ، پارک با وسایل تفریحی مختلف
theme park ( گردشگری و جهانگردی )
واژه مصوب: پردیس موضوعی
تعریف: پردیسی که جاذبة اصلی آن موضوعی تاریخی یا علمی یا هنری یا ادبی است
A theme park opened on the same site
an amusement park with a unifying setting or idea.
شهربازی موضوعی
پارک موضوعی
یعنی پارکی که دارای موضوع خاصی است و علاوه بر جنبه ی تفریحی، جنبه ی آموزشی نیز دارد. مانند پارکِ گلها، پارکِ آب بازی، پارکِ آتش نشانی، پارکِ ترافیک، پارکِ سلامت و . . . . . .
شهربازی با تم خاص
پارک بزرگ بازی ( از هر نوعی ) با داشتن وسایل و امکانات ماشینی بزرگ
یک نوع پارک که میتونی از ماشینهای بزرگی مثل رولر کوستر لذت ببری و بیس اون پارک معمولا یه چیزه خاصه حالا میتونه بیسش فضایی و هوایی باشه میتونه بیسش آب بازی باشه یا هر چیز دیگه ای میتونه باشه
پارک تفریحی
پارک تفریحی گردشگری
پارک بزرگباوسایل مختلف مانند پارک امیر کبیر اراک

شهربازی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

بپرس