thematize

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• present as a theme, choose as a theme (also thematise)

پیشنهاد کاربران

مضمون پردازی
موضوعی سازی - تم سازی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما