the cherry on the cake

پیشنهاد کاربران

آخرین کاری که باعث تکمیل یک چیز میشود
اشاره به اینکه گذاشتن گیلاس روی کیک باعث میشه که زیبایی کیک تکمیل شود
عاملی که شرایط مساعد فعلی را بهتر از قبل می کند ( در واقع یک مزیت دوچندان به حساب می آید ) .
مثلا ترفیع رتبه همراه با افزایش حقوق ( که مورد دوم یک مزیت دوچندان است ) .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما