آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
that's a shame

پیشنهاد کاربران

بپرس