texturometer

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] بافت سنج : دستگاهی است که سفتی یا نرمی بافت بعضی از مواد غذایی را راه اندازی میکند.

معنی یا پیشنهاد شما