textuality


معنی: متن

مترادف ها

متن (اسم)
context, version, text, textuality

پیشنهاد کاربران

بپرس