test bed

تخصصی

[عمران و معماری] بستر آزمایش

به انگلیسی

• testing device, apparatus used in experiments

پیشنهاد کاربران

بستر آزمایش
بستر سازی آزمایش برای ساخت نمونه بهتر
تجهیزات آزمایش
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما