tenderometer

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] تردی سنج : دستگاهی است برای تعیین تردی و یا سفتی بافتهای گیاهی و حیوانی.

پیشنهاد کاربران

tenderometer ( علوم و فنّاوری غذا )
واژه مصوب: نرم تردی سنج
تعریف: ابزاری برای سنجش میزان نرم تردی مواد غذایی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما