temperate virus

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] ویروس ملایم : به ویروسی گفته میشود که پس از آلوده کردن میزبان خود لزوما آن را متلاشی نمیکند، بلکه در ماده توارثی میزبان خود جای میگیرد.

معنی یا پیشنهاد شما