ted

/ˈted//ted/

معنی: پخش کردن، ولو کردن، برگردان کردن
معانی دیگر: (به ویژه در مورد علف بریده شده) ولوکردن (برای این که بهتر خشک و تبدیل به کاه شود)، گستردن، مخفف اسامی خاص: edward و teddy) theodore هم می گویند)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: teds, tedding, tedded
مشتقات: tedder (n.)
• : تعریف: to spread out or scatter (freshly cut grass) for drying.

جمله های نمونه

1. 'It was Tony. ' 'No, you're wrong. It was Ted. '
[ترجمه ترگمان]تونی بود نه، اشتباه می کنی تد بود
[ترجمه گوگل]این تونی بود ' 'نه تو اشتباه میکنی تد بود '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. While the other children interacted and played together, Ted ignored them.
[ترجمه ترگمان]در حالی که دیگر کودکان با یکدیگر تعامل داشتند و بازی می کردند، تد آن ها را نادیده گرفت
[ترجمه گوگل]در حالی که بچه های دیگر با یکدیگر همکاری می کردند، تد آنها را نادیده گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'm sure Ted is tootling down the motorway at this very moment.
[ترجمه ترگمان]مطمئنم که تد در این لحظه از اتوبان رفته پایین
[ترجمه گوگل]من اطمینان دارم که تد در این لحظه به سرعت در حال عبور از بزرگراه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When Ted was six we decided that he needed to know how to fasten and unfasten his seat belt.
[ترجمه ترگمان]وقتی تد شش سالش بود ما به این نتیجه رسیدیم که او احتیاج به بستن کمربند ایمنی دارد
[ترجمه گوگل]وقتی تد شش ساله بود تصمیم گرفتیم که او نیاز به دانستن چگونگی کمربند ایمنی خود را بپوشاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Ted Robinson has been worried all the week.
[ترجمه ترگمان] تد رابینسون \"کل هفته رو نگران بوده\"
[ترجمه گوگل]تد رابینسون تمام هفته را نگران کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Ted was very particular about the colors he used.
[ترجمه ترگمان]تد در مورد رنگ ها خیلی خاص بود
[ترجمه گوگل]تد بسیار با رنگ خاصی برخورد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Don't even think about lifting me up, Ted, you might do yourself an injury.
[ترجمه ترگمان]حتی فکرش رو هم نکن که منو بلند کنی تد، ممکنه خودت رو زخمی کنی
[ترجمه گوگل]حتی در مورد بلند کردن من فکر نمیکنم، تد، شما ممکن است آسیب بزنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Ted looked up briefly,[sentence dictionary] then carried on with what he was doing.
[ترجمه ترگمان]تد به طور خلاصه سرش را بلند کرد و با کاری که داشت می کرد ادامه داد
[ترجمه گوگل]تد به طور خلاصه نگاه کرد، [فرهنگ لغت] سپس انجام شد با آنچه که او انجام می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. As an experiment, we bought Ted a watch.
[ترجمه ترگمان]به عنوان یه آزمایش برای تد یه ساعت خرید
[ترجمه گوگل]به عنوان یک آزمایش، تد خرید ساعت را خریدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Ted hated parties, even gatherings of people he liked individually.
[ترجمه ترگمان]تد از مهمانی ها خوشش می آمد، حتی جمعی از کسانی که جداگانه از آن ها خوشش می آمد
[ترجمه گوگل]احزاب مخوف تد، حتی جمع آوری افرادی که او به طور جداگانه دوست داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Ted might benefit from hearing his own voice recorded and played back.
[ترجمه ترگمان]تد از شنیدن صدای خودش ممکن بود از شنیدن صدای خودش لذت ببرد و بازی کند
[ترجمه گوگل]تد ممکن است از شنیدن صدای خود ضبط شده و پخش شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Ted wondered why he was wanted by the police, but he went to the station yesterday.
[ترجمه ترگمان]تد از خودش می پرسید چرا به پلیس احتیاج دارد، اما دیروز به ایستگاه رفت
[ترجمه گوگل]تد تعجب می کند که چرا پلیس خواستار آن شد، اما دیروز به ایستگاه رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Ted managed to mix business with pleasure.
[ترجمه ترگمان]تد با خوشحالی تجارت رو قاطی کرد
[ترجمه گوگل]تد موفق شد با کسب و کار با کسب و کار همگام سازی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. "We might toss up for it," suggested Ted. "If it's heads, then we'll talk. ".
[ترجمه ترگمان]تد گفت: \" ما ممکن است آن را به سوی آن پرتاب کنیم، اگر این کار سر و کار دارد، پس درباره اش صحبت خواهیم کرد \"
[ترجمه گوگل]تد پیشنهاد داد: 'ما ممکن است آن را برداریم' 'اگر سر است، پس ما صحبت خواهیم کرد '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. It was difficult to find a replacement for Ted.
[ترجمه ترگمان]پیدا کردن یه جایگزین برای تد مشکل بود
[ترجمه گوگل]دشوار بود جایگزینی برای تد پیدا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

پخش کردن (فعل)
spread, propagate, divide, distribute, give out, shift, broadcast, diffuse, sparge, cast, scatter, strew, effuse, flange, ted

ولو کردن (فعل)
ted

برگردان کردن (فعل)
ted

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Technology, Entertainment, Design
موضوع: سازمانی
تد (TED)‏ نام یک سازمان غیر انتفاعی آمریکاییست. شهرت این سازمان بخاطر برگزاری کنفرانس های ویژه ایست که هر ساله برگزاری می شوند، و با نام TED Conference شناخته می شوند.
این سازمان در سال ۱۹۸۴ در کالیفرنیا تاسیس گردید و امروزه در اقصی نقاط جهان برگزار می گردد.
هدف از برگزاری این کنفرانس ها، گردهمایی رهبران شرکت های بزرگ فناوری دنیا (گوگل، مایکروسافت، اپل، سان مایکروسیستمز، و... )، در یک مکان و زیر یک سقف، با برترین دانشمندان، هنرمندان، معماران، اساتید، و نظریه پردازان تمامی رشته های علمی و کاربردی (شخار کاپور، جیمز کمرون، بیل گیتس، ال گور، جرج اسموت، بیل کلینتون، براین گرین، استیون هاوکینگ، ریچارد داوکینز، و... ) است تا با تبادل اطلاعات راهکارهایی برای معضلات بزرگ جهان بیابند.
بیشتر سخنرانی های تد بر روی وب گاه تد به رایگان در دست رس هستند.

تخصصی

[برق و الکترونیک] transmission electron- diffracion contrast microscopy .

به انگلیسی

• male first name (form of edward or theodore)
spread or scatter something about to allow it to dry (as with manure or newly mown grass)

ارتباط محتوایی

معنی اصلیپخش کردن، ولو کردن، برگردان کردنمعانی متفرقه( به ویژه در مورد علف بریده شده ) ولوکردن ...مخففعبارت کامل: Technology, Entertainment, D ...بررسی کلمهفعل گذرا ( transitive verb ) حالات : teds, tedding, tedded مشتقات : tedder ( n. ) • : تعریف: ...جمله های نمونه1. ' It was Tony. ' ' No, you' re wrong. It was Ted. ' [ترجمه ترگمان] تونی بود ...مترادفپخش کردن ( فعل ) spread, propagate, divide, distribute, give out, shift, broadcast, diffuse, sparg ...بررسی تخصصی[برق و الکترونیک] transmission electron- diffracion contrast microscopy .انگلیسی به انگلیسیmale first name ( form of edward or theodore ) spread or scatter something about to allow it to dry ( a ...

پیشنهاد کاربران

نام پسرانه
نام سازمان برگزارکننده کنفرانسهای مهم در آمریکا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما