tansparent

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] شفاف : ماده ای که شفاف به نظر می رسد و نور را کاملا از خود عبور میدهد

معنی یا پیشنهاد شما