tampering

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. jury tampering
اعمال نفوذ در هیات منصفه دادگاه

پیشنهاد کاربران

دستبرد و تغییر
دستکاری

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما