take sth to the extreme

پیشنهاد کاربران

به نهایت/اوج رساندن کاری/چیزی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما