take as

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[ریاضیات] در نظر گرفتن

پیشنهاد کاربران

به عنوان ( حقوق )
take as:

take ( someone or something ) as ( something )
To regard, consider, or assume someone or something to be a certain type of person or thing.
در نظر گرفتن به عنوانِ
فرض کردن به مثابه
تصور کردن به مثابه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما